ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:497
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 29/06/2563 13:23:53 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 15 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ย้ายที่ทำการที่ตั้งไปยังที่ตั้งแห่งใหม่
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.