ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:662
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 21/10/2563 09:41:47 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 5 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: หลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.