ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:267
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 28/02/2563 14:15:45 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 3 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.