ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:421
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 14/05/2563 09:31:02 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 18 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.