ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:536
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 21/07/2563 11:28:02 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 24 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.