ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:525
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 17/07/2563 07:06:06 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 16 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ขอเชิญเข้ารับการอบรม "เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง"
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.