ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:139
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 30/10/2562 07:27:00 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 6 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์)
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.