ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:132
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 22/10/2562 07:54:06 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 18 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ครั้งที่ 12
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.