ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:532
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 20/07/2563 11:46:12 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 17 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.