ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:488
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 25/06/2563 13:44:30 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 54 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด อาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.