ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:306
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 25/03/2563 14:13:53 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 59 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: งดการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 26 มีนาคม - 10 เมษายน 2563
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.