ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:305
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 23/03/2563 11:59:29 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 63 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ปิดให้บริการช่องทางการเดินรถเข้า-ออกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.