ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:485
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 22/06/2563 13:23:52 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 73 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.