ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:484
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 22/06/2563 13:18:07 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 64 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computinhg 2020
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.