ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:302
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 20/03/2563 14:17:39 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 53 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: งดใช้เส้นทางและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.