ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:482
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 19/06/2563 13:45:05 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 73 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.