ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:130
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 21/10/2562 07:31:10 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 10 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ขอมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบราชการ
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.