ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:297
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 17/03/2563 15:02:11 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 58 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.