ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:477
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 18/06/2563 12:27:14 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 63 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: การประกวดออกแบบมาสคอต"PSUIC Mascot Design Contest"
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.