ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:291
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 12/03/2563 14:52:59 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 58 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Impact Assessment
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.