ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:470
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 16/06/2563 09:16:23 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 79 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในการขอปล่อยตัวชั่วคราว”
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.