ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:468
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 15/06/2563 07:16:34 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 63 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบวชเรียนต่อ เพื่อผลิตศาสนทายาททางพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2563
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.