ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:465
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 15/06/2563 07:00:39 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 65 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.