ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:661
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 21/10/2563 09:41:54 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 7 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: หลักสูตรข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.