ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:504
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 02/07/2563 14:17:06 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 4 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: สถาบันพัฒนาบุคลกรแห่งอนาคต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม    
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.