ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:555
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 05/08/2563 14:18:31 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 10 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: รู้หรือไม่ ? 🔥เผาหญ้า เผาขยะ มีความผิดทางกฏหมาย และยังเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่น
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.