ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:551
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 04/08/2563 12:09:53 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 8 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร"
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.