ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:428
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 25/05/2563 12:29:03 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 3 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.