ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:540
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 24/07/2563 13:10:45 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 19 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.