คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 831 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2564 890 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 09/04/2564 14:36:51 10
  2 2564 889 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 09/04/2564 14:36:23 10
  3 2564 888 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 09/04/2564 14:36:16 12
  4 2564 857 วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 09/04/2564 14:35:59 14
  5 2564 856 วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 09/04/2564 14:30:08 20
  6 2564 855 วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 09/04/2564 14:29:54 14
  7 2564 854 วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 09/04/2564 14:29:45 16
  8 2564 853 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2564 02/04/2564 08:54:02 16
  9 2564 852 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 01/04/2564 16:22:29 19
  10 2564 851 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 31/03/2564 14:11:14 15
  11 2564 850 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 31/03/2564 14:05:43 12
  12 2564 849 วันพุธที่ 30 มีนาคม 2564 30/03/2564 16:07:48 13
  13 2564 848 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 29/03/2564 09:08:31 17
  14 2564 847 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 23/03/2564 16:12:22 25
  15 2564 846 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 23/03/2564 16:11:42 17
  16 2564 845 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 23/03/2564 16:11:05 20
  17 2564 844 วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 22/03/2564 14:50:46 21
  18 2564 843 วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 22/03/2564 14:48:17 19
  19 2564 842 วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 16/03/2564 14:08:36 17
  20 2564 841 วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 16/03/2564 14:08:49 19
  21 2564 840 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 16/03/2564 13:59:02 21
  22 2564 839 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 15/03/2564 13:41:31 22
  23 2564 838 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 15/03/2564 13:39:24 11
  24 2564 837 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 15/03/2564 13:37:57 16
  25 2564 836 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 12/03/2564 11:25:18 18
  26 2564 835 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 12/03/2564 11:23:20 21
  27 2564 834 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 12/03/2564 11:20:35 16
  28 2564 833 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 11/03/2564 14:13:38 17
  29 2564 832 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 11/03/2564 14:01:14 24
  30 2564 831 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 11/03/2564 13:53:23 19
 
หน้าที่ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28