คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 134 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2562 134 วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 22/10/2562 15:19:11 6
  2 2562 133 วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 22/10/2562 15:06:39 4
  3 2562 132 วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 22/10/2562 07:54:06 8
  4 2562 131 วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 21/10/2562 07:34:07 5
  5 2562 130 วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 21/10/2562 07:31:10 3
  6 2562 129 วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 16/10/2562 17:05:14 9
  7 2562 128 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 15/10/2562 15:05:59 7
  8 2562 127 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 15/10/2562 15:01:59 7
  9 2562 126 วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 13/10/2562 12:34:10 5
  10 2562 125 วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 13/10/2562 12:35:27 9
  11 2562 124 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 11/10/2562 15:10:38 10
  12 2562 123 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09/10/2562 16:17:40 13
  13 2562 122 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09/10/2562 15:37:07 6
  14 2562 121 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09/10/2562 15:37:15 4
  15 2562 120 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09/10/2562 15:37:31 6
  16 2562 119 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09/10/2562 15:30:54 3
  17 2562 118 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09/10/2562 15:29:26 5
  18 2562 117 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09/10/2562 15:27:50 4
  19 2562 116 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09/10/2562 15:26:19 4
  20 2562 115 วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 09/10/2562 15:22:04 4
  21 2562 114 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 07/10/2562 14:59:56 11
  22 2562 113 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 07/10/2562 15:00:09 9
  23 2562 112 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 07/10/2562 14:57:47 7
  24 2562 111 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 04/10/2562 14:47:57 18
  25 2562 110 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 04/10/2562 14:46:54 11
  26 2562 109 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 03/10/2562 13:54:18 15
  27 2562 108 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 03/10/2562 13:52:56 6
  28 2562 107 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 02/10/2562 14:28:45 13
  29 2562 106 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 02/10/2562 14:25:37 7
  30 2562 105 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 02/10/2562 14:22:54 5
 
หน้าที่ 1 [2] [3] [4] [5