คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 635 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2563 664 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 22/10/2563 13:15:53 4
  2 2563 663 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 22/10/2563 13:13:03 5
  3 2563 662 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 21/10/2563 09:41:47 5
  4 2563 661 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 21/10/2563 09:41:54 7
  5 2563 660 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 21/10/2563 09:42:34 6
  6 2563 659 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 21/10/2563 09:25:30 2
  7 2563 658 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 21/10/2563 09:25:20 2
  8 2563 657 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 21/10/2563 09:25:09 8
  9 2563 656 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 20/10/2563 09:30:57 10
  10 2563 655 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 20/10/2563 09:33:14 8
  11 2563 654 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 20/10/2563 09:14:09 4
  12 2563 653 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 20/10/2563 09:06:07 5
  13 2563 652 วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 20/10/2563 08:55:34 6
  14 2563 651 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 16/10/2563 13:57:30 11
  15 2563 650 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 16/10/2563 13:50:21 9
  16 2563 649 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 15/10/2563 13:34:01 8
  17 2563 648 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 15/10/2563 13:20:11 10
  18 2563 647 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 14/10/2563 15:59:19 11
  19 2563 646 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 14/10/2563 14:51:57 9
  20 2563 645 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 12/10/2563 11:14:30 5
  21 2563 644 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 14/10/2563 14:52:21 8
  22 2563 643 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 09/10/2563 11:50:16 17
  23 2563 642 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 09/10/2563 11:51:14 15
  24 2563 641 วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 09/10/2563 11:40:15 21
  25 2563 640 วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 08/10/2563 10:24:43 15
  26 2563 639 วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 08/10/2563 10:24:54 15
  27 2563 638 วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 07/10/2563 16:19:34 9
  28 2563 637 วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 07/10/2563 16:19:27 8
  29 2563 636 วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 07/10/2563 16:19:21 8
  30 2563 635 วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 07/10/2563 16:19:14 8
 
หน้าที่ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22