คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 477 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2563 507 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 03/07/2563 14:39:39 2
  2 2563 506 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 03/07/2563 13:25:59 2
  3 2563 505 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 03/07/2563 13:22:05 7
  4 2563 504 วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 02/07/2563 14:17:06 4
  5 2563 503 วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 02/07/2563 13:25:05 4
  6 2563 502 วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 02/07/2563 13:08:12 5
  7 2563 501 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 01/07/2563 14:37:52 4
  8 2563 500 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 01/07/2563 14:34:20 2
  9 2563 499 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 30/06/2563 12:37:56 6
  10 2563 498 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 30/06/2563 11:50:43 6
  11 2563 497 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 29/06/2563 13:23:53 10
  12 2563 496 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 29/06/2563 13:19:14 7
  13 2563 495 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 26/06/2563 14:48:01 13
  14 2563 494 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 26/06/2563 14:45:12 6
  15 2563 493 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 26/06/2563 14:42:30 14
  16 2563 492 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 26/06/2563 14:40:20 4
  17 2563 491 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 25/06/2563 13:50:19 23
  18 2563 490 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 25/06/2563 13:44:16 7
  19 2563 489 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2563 24/06/2563 14:32:34 6
  20 2563 488 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2563 25/06/2563 13:44:30 7
  21 2563 487 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 23/06/2563 13:23:06 12
  22 2563 486 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 23/06/2563 13:18:32 9
  23 2563 485 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 22/06/2563 13:23:52 13
  24 2563 484 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 22/06/2563 13:18:07 13
  25 2563 483 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 19/06/2563 13:47:44 19
  26 2563 482 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 19/06/2563 13:45:05 17
  27 2563 481 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 19/06/2563 13:38:48 16
  28 2563 480 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 19/06/2563 13:35:36 11
  29 2563 479 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 19/06/2563 13:33:50 6
  30 2563 478 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 18/06/2563 12:28:27 11
 
หน้าที่ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16