คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 326 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2563 356 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 03/04/2563 12:09:59 1
  2 2563 325 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 03/04/2563 12:05:49 5
  3 2563 324 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 03/04/2563 12:02:40 7
  4 2563 323 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 02/04/2563 13:56:26 4
  5 2563 322 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 02/04/2563 13:53:45 3
  6 2563 321 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 02/04/2563 13:52:26 1
  7 2563 320 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 02/04/2563 13:50:24 1
  8 2563 319 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 02/04/2563 13:49:02 1
  9 2563 318 วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 01/04/2563 14:52:32 5
  10 2563 317 วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 01/04/2563 14:57:39 7
  11 2563 316 วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 01/04/2563 14:36:11 2
  12 2563 315 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 31/03/2563 19:14:39 14
  13 2563 314 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 31/03/2563 16:41:26 4
  14 2563 313 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 31/03/2563 15:47:08 3
  15 2563 312 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 31/03/2563 15:35:55 2
  16 2563 311 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 27/03/2563 20:50:34 13
  17 2563 310 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 27/03/2563 20:50:48 16
  18 2563 309 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 26/03/2563 10:38:41 18
  19 2563 308 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 26/03/2563 11:20:25 9
  20 2563 307 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 26/03/2563 10:27:35 8
  21 2563 306 วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 25/03/2563 14:13:53 11
  22 2563 305 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 23/03/2563 11:59:29 18
  23 2563 304 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 23/03/2563 10:46:16 10
  24 2563 303 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 20/03/2563 14:23:31 17
  25 2563 302 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 20/03/2563 14:17:39 11
  26 2563 301 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 20/03/2563 14:15:10 13
  27 2563 300 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 19/03/2563 12:01:31 15
  28 2563 299 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 19/03/2563 11:50:53 10
  29 2563 298 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 19/03/2563 11:44:56 10
  30 2563 297 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 17/03/2563 15:02:11 13
 
หน้าที่ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11