คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 47 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2562 47 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 22/08/2562 14:41:04 2
  2 2562 46 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 22/08/2562 13:32:56 6
  3 2562 45 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 22/08/2562 13:29:41 4
  4 2562 44 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 20/08/2562 14:33:28 9
  5 2562 43 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 20/08/2562 14:34:04 9
  6 2562 42 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 20/08/2562 14:33:01 9
  7 2562 41 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 20/08/2562 14:00:53 7
  8 2562 40 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 20/08/2562 13:58:03 4
  9 2562 39 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 20/08/2562 13:52:30 6
  10 2562 38 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 19/08/2562 14:47:51 6
  11 2562 37 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 19/08/2562 14:46:14 6
  12 2562 36 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 19/08/2562 14:45:16 4
  13 2562 35 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 19/08/2562 14:44:31 4
  14 2562 34 วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 17/08/2562 08:20:42 7
  15 2562 33 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 16/08/2562 15:02:43 6
  16 2562 32 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 16/08/2562 08:31:28 8
  17 2562 31 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 16/08/2562 15:01:47 5
  18 2562 30 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 14/08/2562 13:43:53 7
  19 2562 29 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 14/08/2562 13:42:21 6
  20 2562 28 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 14/08/2562 13:41:15 5
  21 2562 27 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 14/08/2562 13:40:40 6
  22 2562 26 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 14/08/2562 13:39:16 6
  23 2562 25 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09/08/2562 15:18:02 9
  24 2562 24 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09/08/2562 15:13:55 12
  25 2562 23 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09/08/2562 15:10:53 11
  26 2562 22 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09/08/2562 15:06:51 8
  27 2562 21 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09/08/2562 15:03:42 7
  28 2562 20 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09/08/2562 15:00:52 7
  29 2562 19 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09/08/2562 14:58:49 7
  30 2562 18 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09/08/2562 14:54:41 6
 
หน้าที่ 1 [2