คำชี้แจง ระบบฐานข้อมูลจดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 หากมีข้อส่งสัยในการใช้งาน ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-Mail : pisut@psru.ac.th
 
จำนวนข่าวทั้งหมด 192 รายการ (เรียงจากฉบับล่าสุดก่อน)
 
  1 2562 192 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 06/12/2562 14:48:33 13
  2 2562 191 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 06/12/2562 13:02:15 12
  3 2562 190 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 04/12/2562 13:51:36 13
  4 2562 189 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 04/12/2562 13:04:28 3
  5 2562 188 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 04/12/2562 13:03:33 3
  6 2562 187 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 04/12/2562 13:02:33 2
  7 2562 186 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 04/12/2562 13:01:06 2
  8 2562 185 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 04/12/2562 12:59:37 3
  9 2562 184 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 04/12/2562 12:58:15 4
  10 2562 183 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 04/12/2562 12:57:15 1
  11 2562 182 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 04/12/2562 12:56:22 3
  12 2562 181 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 27/11/2562 15:02:13 16
  13 2562 180 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 27/11/2562 14:57:28 13
  14 2562 179 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 27/11/2562 15:06:37 17
  15 2562 178 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 27/11/2562 14:54:00 7
  16 2562 177 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 26/11/2562 15:24:01 6
  17 2562 176 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 26/11/2562 15:22:56 8
  18 2562 175 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 26/11/2562 15:20:14 10
  19 2562 174 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 26/11/2562 15:18:55 5
  20 2562 173 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 26/11/2562 15:17:17 7
  21 2562 172 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 25/11/2562 13:38:20 12
  22 2562 171 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 25/11/2562 13:35:24 9
  23 2562 170 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 25/11/2562 13:33:18 8
  24 2562 169 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 22/11/2562 09:29:22 11
  25 2562 168 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 22/11/2562 09:27:03 13
  26 2562 167 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 22/11/2562 09:20:58 11
  27 2562 166 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 22/11/2562 09:18:40 8
  28 2562 165 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 22/11/2562 09:16:51 7
  29 2562 164 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 21/11/2562 13:37:48 8
  30 2562 163 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 21/11/2562 08:24:28 12
 
หน้าที่ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7