หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:-
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 05/02/2563 14:54:07 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 356 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.