หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:-
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 20/09/2562 14:27:56 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 180 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล เรื่อง ผลการนับคะแนนการลงคะแนนเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.