หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:-
  ประจำปี: 2564
  วันที่: วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
  อัพโหลดเมื่อ: 07/04/2564 11:46:12 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 21 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.