ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:-
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 05/08/2562 10:01:33 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 136 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: แบบประวัติเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.