ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:-
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 24/02/2562 10:22:04 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 258 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: แบบประวัติของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.