ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1/2562
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 24/02/2562 10:19:59 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 197 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.