ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:-
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 23/01/2563 13:04:10 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 13 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.