ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1/2560
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 31/03/2560 13:57:35 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 94 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.