ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:-
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 25/12/2561 07:38:04 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 129 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: แบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.