ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:-
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 05/01/2562 11:13:26 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 130 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสนอชื่อ
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.