ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:-
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 05/08/2561 08:34:15 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 344 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หน่วยหยั่งเสียง แนวปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนหยั่งเสียง และการประมวลผลการหยั่งเสียง
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.