ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 11/09/2563 09:47:46 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 97 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์และคณะบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.