ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1/2560
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 31/03/2560 13:56:17 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 50 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.