ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:-
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันัจนทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 03/02/2563 14:44:53 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 174 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.