ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1/9
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 20/09/2561 08:54:25 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 361 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เลือกซ่อม(เพิ่มเติม)
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.