ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:-
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 09/08/2561 02:32:26 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 477 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหน่วยลงคะแนนเลือก แนวปฏิบัติ วัน เวลาในการลงคะแนนเลือก และการนับคะแนนเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.