ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:-
  ประจำปี: 2561
  วันที่: -
  อัพโหลดเมื่อ: 23/07/2561 13:16:08 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 285 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: แบบการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.