ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:2/2560
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 29/03/2560 14:54:31 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 56 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร(เลือกซ่อมกลุ่มรวม)
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.