ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:-
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 15/07/2561 12:00:59 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 442 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.