ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:13/2561
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 28 มิภุนายน 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 28/06/2561 13:10:37 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 232 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ใบสมัครเข้ารับการเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.