ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1/2561
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 11/06/2561 07:52:03 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 246 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.