ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:2/2560
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 01/05/2560 08:47:50 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 147 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ใบสมัครและแบบประวัติของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.