ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:14/2561
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 28 มิภุนายน 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 28/06/2561 13:46:25 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 47 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.