ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1/2560
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 16/03/2560 15:14:46 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 95 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร(เลือกซ่อม)
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.