ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1/2561
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 12/02/2561 08:33:05 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 345 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.