ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:7/2561
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 24/03/2561 11:05:50 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 394 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง ผลการนับคะแนนการลงคะแนนเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.