ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:6/2561
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 24/03/2561 11:05:37 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 432 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับที่2)
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.