ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:5/2561
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 24/03/2561 11:05:24 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 317 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสนอชื่อ
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.