ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:3/2560
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 20/09/2560 09:55:30 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 351 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการ และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2560 ประจำหน่วยเลือกตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.