ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:2/2560
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 11/09/2560 11:08:32 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 314 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2560
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.