ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:2/2561
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 24/03/2561 11:04:44 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 613 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.